Informacje

Viva! na ratunek fokom!

Każdego roku w Kanadzie zabijanych jest kilkaset tysięcy foczych szczeniąt. Część z nich jest nadal świadoma podczas obdzierania ze skóry doświadczając niewyobrażalnego cierpienia.  Polska biernie uczestniczy w tym procederze! Nasz kraj jest jednym z największych importerów foczych skór!

Głównym celem polowań są foki grenlandzkie. 95% fok zabitych przez ostatnie pięć lat to małe foczki w wieku dwóch tygodni. Kiedy tylko foczka zaczyna zrzucać chociaż kawałek swojego białego futerka, może zostać zabita przez myśliwych kijem lub hakapik’iem (duża pałka zakończona szpikulcem do lodu), zgodnie z pozwoleniem rządu Kanady. W wyniku tego ranne foki pozostawiane są w cierpieniu i agonii - wiele z nich wymyka się do wody, gdzie powoli umierają, nigdy nie odzyskując zdrowia.

Przez ostatnie trzy lata zabito ponad milion fok! Zgodnie z ostatnimi planami rządu, myśliwi będą mogli zabić 975,000 fok grenlandzkich podczas swojej drogi na wschód od Nowej Fundlandii i Labradoru w ciągu trzech lat.

Polowanie na foki to pozasezonowe zajęcie rybaków ze wschodnich wybrzeży Kanady. Jedynie jedna dwudziesta ich rocznych dochodów pochodzi z tych polowań, reszta - z komercyjnych połowów ryb. Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie żyje 90% rybaków, dochód z polowań stanowi mniej niż jeden procent przychodów prowincji i jedynie dwa procent wartości ziemskiej łowisk.

Kanadyjski rząd wiele razy udowodnił, że bardziej zależy mu na promowaniu komercyjnych polowań na foki (masowa rzeź jest niczym innym, jak tradycją polowań z przeszłości) niż na humanitarnym traktowaniu fok. Po konfrontacji z dowodami niezależnego, międzynarodowego zespołu weterynarzy, wskazującego, że regulacje prawne nie były przestrzegane, że nawet <B>40% małych fok było żywcem obdzieranych ze skóry</B>, rząd odmówił rozprawienia się z myśliwymi.

Foki są zabijane głównie dla futra, które używane jest do produkcji modnej garderoby oraz innych przedmiotów. Istnieje mały rynek zbytu na foczy olej (zarówno dla zastosowania przemysłowego, jak i konsumpcji), a focze penisy są sprzedawane na rynkach azjatyckich jako afrodyzjaki. Nie ma rynku zbytu na focze mięso, więc focza padlina zostaje porzucona, gnijąc na lodzie.
Rząd kanadyjski po cichu nagradza myśliwych dotując polowania środkami wysokości 20 milionów dolarów pomiędzy 1995 i 2001 rokiem. I nawet w chwili obecnej promuje focze futro, mięso i olej na całym świecie.
Polowania na foki budzą oburzenie na całym świecie, a rzady poszczególnych państw podejmują konkretne działania mające na celu zatrzymanie brutalnych polowań:

• W roku 2004 rząd Belgii wprowadził całkowity zakaz importu produktów z fok. Włochy i Holandia ogłosiły, że postąpią podobnie.

• W 2004 roku Rada Europy przedstawiła rezolucję, w której doradzała zakazać wszystkim podlegającym jej jednostkom handlu produktami z fok.

• W lutym 2005 roku Senat Stanów Zjednoczonych ustanowił uchwałę wzywającą rząd Kanady do zaprzestania polowania.

• W 2005 roku 153 członków brytyjskiej Izby Gmin podpisało dokument wzywający rząd Wielkiej Brytanii do zakazania importu i handlu wszystkimi produktami z fok.
DOMAGAMY SIĘ OD POLSKIEGO RZADU PODJĘCIA ZDECYDOWANYCH KROKÓW POTĘPIAJĄCYCH POLOWANIA NA FOKI!
WNIOSKUJEMY O WPROWADZENIE CAŁKOWITEGO ZAKAZU IMPORTU
ORAZ HANDLU WSZYSTKIMI PRODUKTAMI Z FOK!

» garść faktów