Komisja Europejska nie odrzuca planu calkowitego zakazu handlu produktami pochodzacymi z fok

Poniedziałek, 29 stycznia 2007r.

(Bruksela, 29 Stycznia 2007) - W przeciwieństwie do tego raportu ogłoszonego przez międzynarodowe agencje informacyjne, Komisja Europejska nie odrzuciła możliwości wprowadzenia zakazu handlu wszelkimi produktów pochodzących od fok. W sierpniu 2006r. Parlament Europejski wezwał Komisję, by wprowadziła obowiązujący w całej Unii Europejskiej zakaz handlu wszystkimi produktami pochodzącymi od fok. W oficjalnej odpowiedzi Komisja oświadczyła, że - jak w przypadku wszystkich innych propozycji legislacyjnych - niezbędne jest dalsze dochodzenie w tej sprawie zanim zakaz foczych produktów zostanie ustanowiony. Wypowiedź Komisji dosłownie brzmiała: "Opierając się o pełne, obiektywne oszacowanie, zostaną wyciągnięte z niego wnioski i jeśli sytuacja będzie dawała ku temu podstawy, zostanie następnie przedstawiony odpowiedni projekt ustawy."

"Odpowiedź Komisji daje obraz podstawy europejskiej konstrukcji prawnej, która będzie zastosowana w tej sprawie, przedstawia także analizę tego, w jaki sposób sformułować wniosek do Parlamentu", powiedziała Gaia Angelini, odpowiedzialna za polityczne kampanie IFAW na terenie UE. Zwróciła ona również uwagę na postawę Komisji jako "zaangażowaną w sprawę utrzymania wysokich standardów dobrostanu zwierząt".

W ostatnim tygodniu Parlament Belgii jednomyślnie zatwierdził całkowity zakaz sprowadzania na teren kraju wszelkich produktów pochodzących od fok, co sprawiło, że Belgia stała się pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który zrobił takie posunięcie. Wprowadzenie zakazu zamyka belgijski rynek przed komercyjnym handlem foczymi produktami i jednocześnie w wyrazisty sposób informuje Rząd Kanady, że Belgia nie chce brać udziału w tym okrutnym polowaniu na foki.

Kontakt dla mediów:
Gaia Angelini (IFAW, EU)
Tel: +32 (0) 2 237 60 52 or +32 (0) 473 985165
Email: gangelini@afaw.org