List otwarty do Premiera Tuska w sprawie polowania na foki

Wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński zwrócił się z listem otwartym do Premiera Donalda Tuska z prośbą o wsparcie organizacji ekologicznych i wszystkich obywateli przejętych losem zwierząt w staraniach o wprowadzenie zakazu importu produktów pochodzących z polowań na foki. Dzięki uprzejmości Marszałka Szmajdzińskiego Fundacja Viva Akcja Dla Zwierząt razem ze Stowarzyszeniem Empatia brała udział w konstruowaniu interpelacji dotyczących fok oraz współorganizowała w Sejmie RP konferencję na ten temat.

Treść listu:

Warszawa, 27 marca 2009 r.

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana listem otwartym z prośbą o wsparcie organizacji ekologicznych i wszystkich obywateli przejętych losem zwierząt.

Co roku w Kanadzie powtarza się rzeź fok. Tysiące fok zostaje zabitych w niezwykle brutalny sposób. Rolę śmiercionośnego narzędzia w większości przypadków pełnią pałki. Zabijane są przede wszystkim młode osobniki. Przeciętna kanadyjska foka nie dożywa nawet trzech miesięcy. Udokumentowane są przypadki obdzierania fok żywcem ze skóry.

Te barbarzyńskie praktyki od lat spotykają się z potępieniem ze strony międzynarodowej opinii publicznej. W efekcie w 2007 r. Belgia i Holandia jako pierwsze kraje Unii Europejskiej wprowadziły całkowity zakaz importu produktów z fok. Parlamenty tych państw wyszły w ten sposób naprzeciw rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2006 r., wzywającej Komisję Europejską do wydania całkowitego zakazu importu produktów z fok. Również w Polsce obrońcy zwierząt od lat organizują kampanię mającą
na celu nakłonienie rządu do wprowadzenia takiego zakazu. Kampania
ta spotyka się z wielkim odzewem społeczeństwa i milczeniem strony rządowej.

Nie mam wątpliwości, że Polska powinna wspomóc starania
o powstrzymanie barbarzyńskich polowań na foki. W tym celu wystosowałem interpelację do Ministra Gospodarki. Z odpowiedzi, jakiej mi udzielono wynika jednoznacznie, że minister gospodarki Waldemar Pawlak
nie zamierza wprowadzić zakazu importu produktów z fok. Wystosowałem również interpelację do Ministra Środowiska. Tutaj reakcja była diametralnie odmienna. Główny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Środowiska, Mirosław Trzeciak w odpowiedzi na moją interpelację zawarł taką oto opinię:
pragnę podzielić reprezentowany przez pana posła pogląd, że całkowity zakaz importu produktów z fok ograniczy
w sposób znaczący popyt na te towary, co w końcowym efekcie doprowadzi do zakończenia polowań na foki.
Dalej przypomina on, że wprowadzenie zakazu importu produktów z fok nie leży w jego kompetencji, lecz
w kompetencji Ministra Gospodarki. Wiceminister Środowiska wyraził również nadzieję, że niebawem zostanie opracowane wspólne stanowisko rządu w sprawie importu produktów z fok.

Niestety takie stanowisko do dzisiejszego dnia nie powstało. Dlatego zwracam się do Pana Premiera z prośbą o rozsądzenie tego merytorycznego sporu między resortami gospodarki i środowiska. Tysiące osób, które podpisały się pod apelem przeciwko barbarzyńskim polowaniom na foki, powinno wiedzieć, jakie oficjalne stanowisko zajmuje polski rząd w tej sprawie.

Wiem, że na poziomie Komisji Europejskiej toczą się prace nad jednolitym dla wszystkich państw Unii Europejskiej uregulowaniem kwestii importu produktów z fok. Tempo tych prac nie jest niestety zadowalające. Wiele państw – w tym Belgia, Holandia i Słowenia – zdecydowały się już
na wprowadzenie stosownego zakazu na poziomie narodowym. Intencją tych działań jest między innymi wywarcie wpływu na instytucje europejskie
w celu przyspieszenia prac nad wprowadzeniem europejskiego zakazu importu produktów z fok.

Powodowany pobudkami humanitarnymi i przekonaniem, że nasz stosunek do zwierząt świadczy o naszym człowieczeństwie, nakłaniam Pana Premiera do opowiedzenia się za wprowadzeniem zakazu importu produktów z fok. Mam nadzieję, że takie właśnie będzie oficjalne i spójne stanowisko polskiego rządu.

Interpelacje wraz z odpowiedziami załączam do niniejszego listu.


Z poważaniem


Załączniki:

  1. kopia interpelacji do ministra środowiska z dnia 9 lipca 2008 r.

  2. kopia odpowiedzi ministra środowiska z dnia 6 sierpnia 2008 r.

  3. kopia interpelacji do ministra gospodarki z dnia 22 lipca 2008 r.

  4. kopia odpowiedzi ministra gospodarki z dnia 12 sierpnia 2008 r.

  5. kopia interpelacji do ministra gospodarki z dnia 20 stycznia 2009 r.

  6. kopia odpowiedzi ministra gospodarki z dnia 28 stycznia 2009 r.