Petycja w sprawie utrzymania zakazu importu foczych futer do UE

 

Petycja dotycząca umowy gospodarczo handlowej pomiędzy Kanadą i UE (CETA) oraz sprawy wytoczonej Kanadę przed trybunałem Światowej Organizacji Handlu

W maju 2009 roku Parlament Europejski przeważającą większością zagłosował za zakazem importu produktów pochodzenia foczego do UE. Przyjęcie tegoż prawa (Rozporządzenie 1007/2009) poprzedziła ogromna kampania społeczna potępiająca moralnie polowania na focze szczenięta.

11 lutego 2009 roku kanadyjski rząd oficjalnie zakwestionował legalność europejskiego Rozporządzenia na forum Światowej Organizacji Handlu żądając przywrócenia możliwości handlu produktami pozyskanymi z polowań na focze szczenięta w UE.

Atak kanadyjskiego rządu na unijne prawomocne Rozporządzenie jest atakiem na europejskie wartości moralne. Zatem jako obywatele UE jesteśmy zaniepokojeni faktem, że UE negocjuje obecnie kanadyjsko - unijną umowę gospodarczo handlową nie stawiając waunków Kanadzie o wycofanie jej oskarżenia.

Jest niedopuszczalne, że Komisja Europejska negocjuje z Kanadą podczas gdy kanadyjski rząd jednocześnie próbuje podważyć prawo UE do podejmowania demokratycznych decyzji z moralnego puntku widzenia.

Nawołujemy Parlament Europejski do obrony ustanowionego przez siebie prawa i nie popierania umowy gospodarczo-handlowej z Kanadą dopóki Kanada nie wycofa oskarżenia o zniesienie zakazu importowania produktów pochodzenia foczego w UE.

Link do petycji:

http://e-activist.com/ea-action/action?ea.client.id=105&ea.campaign.id=12044&ea.tracking.id=e65db3ea