Wyślij email do Ministra Åšrodowiska Słowacji

Wyślij email do Ministra Åšrodowiska Słowacji

Proszę Was o pomoc w przekonaniu Ministra Åšrodowiska Slowacji by stanął po stronie ochrony fok i poparł całkowity zakaz handlu produktami z fok w krajach UE.


Parę tygodni temu, rząd słowacki był chętny do współpracy i pozytywnie nastawiony do całkowitego zakazu. Jednak niedawno zmienił decyzję; teraz zamiast otwartego poparcia całkowitego zakazu, rząd słowacki chce po prostu zgodzic się z każdą formą zakazu jaka zostanie ogłoszona przez Komisję Europejską.
Minister Słowacji nie zamierza opowiadac się za wiekszą ochrona fok, ani wprowadzac osobnego zakazu w Słowacji. Uważa on, że obywatele Słowacji nie interesują się sprawą fok i mało ich to obchodzi.

Proszę o podpisanie się pod listem do Ministra Åšrodowiska Słowacji na stronie:

Wyslij list


W okienko z danymi należy wpisac:
Nazwisko
Imię
Oganizacja (je
śli dotyczy)
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Email
(Zaznaczyc okienko - "pokaz mój podpis na li
ście nadawców")