Zakaz przyjęty przez Komisję Europejską!!

europa.eu:
Komisja Europejska zatwierdziła dziś propozycję wprowadzenia zakazu handlu produktami z fok w obrębie Unii Europejskiej, który ma zapewnić, ze produkty z fok zabijanych i obciąganych ze skóry w sposób powodujący ból, stres i cierpienie nie znajdą się na rynku europejskim.
Zgodę na handel tymi produktami moglyby uzyskać tylko te panstwa, które przedstawiłyby dowody świadczące o tym, ze stosowane metody polowan na foki odpowiadają wysokim standardom.

"Proponujemy zakaz umieszczania na rynku, importu, tranzytu i eksportu produktów z fok w obrębie Unii Europejskiej. Produkty pochodzące z panstw praktykujących okrutne metody polowan nie będą mogły uzyskac pozwolenia na wejscie na rynek UE. UE ma zamiar utrzymywać wysokie standardy jeśli chodzi o dobro zwierząt" powiedział Stavros Dimas.

Miejmy nadzieję, ze owe wysokie standardy będą wystarczająco wysokie by praktycznie uniemozliwić polowania i to nie tylko w Kanadzie.
Kanadyjski minister do spraw rybołówstwa i oceanów skomentował tą wiadomość stwierdzając, ze Kanada nie ma czego się obawiac, bo kanadyjskie polowania prowadzone są w sposób humanitarny (zapomniał chyba, ze KE nie obchodzi jego zdanie, a opinia EFSA).

Zatwierdzona przez KE propozycja zakazu zostanie przesłana do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Wydaje się, ze decyzja Parlamentu i Rady jest tylko formalnością. Pozostaje tylko pytanie KIEDY - czy UE zdązy wprowadzić zakaz przed koncem roku??

By ponaglić Parlament i Radę podpisz petycję:


Ban Seal Trade